Fonksiyonel etiketleme makineleri


Etiketler ürün hakkında bilgi içermesi ve görsellik yanında ambalajların kapatılması ve mühürlenmesi gibi oldukça önemli bir rol de üstlenmektedir. Özellikle elektronik, ilaç ve hazır gıda ambalajlarında ürünlerin rafta güvenli bir şekilde kalması amacıyla fonksiyonel etiketlerin uygulanması bir bakıma zorunluluk haline gelmiştir. Ambalajın güvenli bir biçimde etiketlenebilmesi için etiketin genellikle birden fazla yüzey üzerine konumlanmış olması gerekmektedir. 

Yüzey fazlalığının yanı sıra ilaç ve hazır gıda ürünlerinin bulundukları ortamlar da etiket için zorlukları artırmaktadır. Tüm bu nedenlerle fonksiyonel etiketleme diğer etiketleme uygulamalarına kıyasla basınçlı ekipmanlarla desteklenen özel kenar baskı üniteleri de içermektedir. Fako Etiketleme Sistemleri fonksiyonel etiketleme makineleri alanında size ambalaj ve uygulamanıza en uygun çözümleri sunmaktadır.